Οικονομική Επιθεώρηση: άρθρο του προέδρου του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου κ. Ιωάννη Τσαμίχα